24-10-2018

Under första halvåret 2018, från januari till juni, var export av ukrainska äpplen 3,9 gånger högre jämfört med samma period 2017. Samtidigt ökade förtjänst 5,3 gånger.

Under denna period har Ukraina exporterat 24 tusen ton äpplen som motsvarar 8,2 miljoner dollar. Förtjänst ökade mer  än antalet produkter som exporterades och det berodde på att äpplens prisnivå i Europa ökade med samma period. Jordbrukare påstår att frost i våren 2017 bidrog till att äppleskörd minskade.

Den totala exporten under 2017/2018 är mer än 40 tusen ton och det är 3,2 gånger högre än tidigare. Denna information blev grunden för experters positiva prognoser inom jordbrukssektorn för 2018/2019 – man förväntar att Ukraina kommer att exportera 100-140 tusen ton äpplen.