21-03-2018

Under det gångna året började Ukraina leverera 357 nya varor till EU:s länder. Den stora delen av kvantitativ och kvalitativ tillväxt var jordbruksvaror. Vissa produkter gick till EU:s marknad för första gången. Den största ökningen i handeln har sådana jordbruksprodukter: aprikoser, körsbär och mejeriprodukter inklusive kondenserad grädde. Enligt N. Mikolskaya, biträdande minister för ekonomisk utveckling och handel, har antalet företag som har rätt att exportera produkter till EU vuxit till 14236 per år. Tillväxt av exportörer uppgick till ca 7% jämfört med 2016.

FromU2S ökar också export av ukrainska jordbruksprodukter till Europa. Den totala tillväxten under de senaste åren var ca 60%, den största delen av detta var export av ukrainska äpplen.