08-03-2018

I februari 2018 deltog representanter för det svenska företaget FromU2S i utställningen som heter Berlin fruit logistica 2018 – det är en av de mest populära årliga europeiska evenemangen som förenar fruktproducenter, distributörer, företrädare av handelskedjor och processindustrin. Företaget innehöll förhandlingar och etablerade förbindelser med nya kunder från flera europeiska länder under utställningen. Dessutom intresserade vissa asiatiska länder, inklusive Kina och Kazakstan, av att samarbeta med FromU2S.

Representanterna för vårt företag analyserade moderna trender som gäller lagring, sortering, förpackning och bearbetning av jordbruksprodukter. Tack vare utställningen kunde vi få veta mer om kundens förväntningar och detta ska bidra till att vi ska kunna möta marknadens krav.